מתי נצטרך נוטריון כשמדובר בעניינים פיננסיים

adi 29.01.22

האישור הנוטריוני למסמך שלכם לא יהיה שלם ללא אישור נוטריוני מתאים. אישור זה הוא הצהרה בכתב, חתומה בחתימה ובחותמת, המאשרת את העובדות של המעשה הנוטריוני. 

אחריותו של הנוטריון היא לשמש עד חסר פניות לחתימה על מסמכי מפתח. 

רק לאחר שהנוטריון זיהה את המסמך, בדק אותו והבטיח שכול החותמים המעורבים מבינים על מה הם חותמים, הוא יוכל לספק ייפוי כוח נוטריוני . מתפקידו של הנוטריון לאשר את זהות האנשים המעורבים ולוודא שההליך חוקי.

מדוע משתמשים בשירותיו של נוטריון?

נוטריון הוא סוג של הגנה על אנשים החותמים על מסמכים חשובים. הנוטריון מסייע למניעת הונאה ומפחית את הסיכונים בעשיית עסקים. החתימה הרשמית – חתימה וחותמת מובלטת – מסמלים כי המעורבים במסמך הבינו את המסמך ואכן חתמו עליו.

אמנם, מסמך נוטריוני לא אומר שההוראות במסמך הן חוקיות, אבל הוא מחזק את אמיתות המסמך בבית המשפט.

אילו סוגי מסמכים יכולים לקבל אישור נוטריוני?

ניתן לחלק את רוב המסמכים שמקבלים אישור נוטריוני לשלושה סוגים עיקריים: פיננסיים, עסקיים ומשפטיים.

מסמכים פיננסיים

בנקים, חברות השקעות, חברות בע״מ ומוסדות פיננסיים אחרים, נדרשים לאישור נוטריוני עבור מגוון רחב של מסמכים ותהליכים. המסמכים הפיננסיים הדורשים אישור נוטריוני עשויים לכלול:

 • מסמכים לקבלת משכנתא
 • מסמכים לקבלת הלוואה
 • שטר רכוש
 • סוגים מסוימים של מסמכי אשראי
 • דוחות כספיים

מסמכים עסקיים

עסקים זקוקים לפעמים לשירותיו של נוטריון. אמנם, לא כל מסמך שבו העסק משתמש, חשוב ככול שיהיה, זקוק לאישור נוטריוני, אבל רובם ניתנים לאישור נוטריוני. מסמכים עסקיים עשויים לכלול:

 • תקנות ההתאגדות
 • מסמכי מזכר הבנות
 • חוזים עם ספקים
 • חוזה לשכירות מסחרית
 • חוזי עבודה
 • הסכמי בנייה והלוואות

מסמכים משפטיים

מסמכים העוסקים בבעלות משפטיות ובאחריות, הם חלק מהמסמכים השכיחים ביותר הזקוקים לאישור נוטריוני. מסמכים אלה עשויים לכלול:

 • צוואה
 • הנחיות מתקדמות (למשל, הצהרה בכתב על רצונותיו של אדם בנוגע לטיפול רפואי, לרוב זה כולל גם צוואה, על מנת להבטיח שהרצונות שלו יבוצעו במקרה שלא יוכל למסור אותן לרופא בעצמו)
 • הצהרת אמון
 • הוצאה לפועל
 • הסכמי משמורת
 • אפוטרופסות
 • ייפוי כוח
 • מסמכי בית המשפט

מה לא יכול הנוטריון לאשר?

בעת מתן אישור נוטריוני, חייב הנוטריון לפעול בהתאם לכללים ולהנחיות הקפדניות המוטלים על הנוטריונים. לכן, אם המסמך לא מתאים לסטנדרטים הללו, הנוטריון לא יוכל לתת לו אישור נוטריוני. איסורים אלה נועדו להגן על הציבור ולהבטיח את אמינותו של הנוטריון.

מספר דוגמאות למקרים בהם הנוטריון יהיה מנוע מלאשר את המסמך:

 • המסמך נושא תאריך מאוחר יום ממועד האישור הנוטריוני, או שהתעודה שהופקה נושאת תאריך בדיעבד. זה נחשב לזיוף ועלול לגרור גם קנסות.
 • לא ניתן לזהות את החותם באופן נחרץ.
 • החותם אינו נוכח פיזית.
 • חסרים דפים במסמך, או שהוא כולל חלקים ריקים. המסמך כולו חייב להיות מלא לפני מועד האישור הנוטריוני.
בדיקת זכאות להלוואה
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם  סכום הלוואה מבוקש:

  לבדיקת זכאות להלוואה מיידית חייגו
  סגור טופס