info 20.01.19

הלוואות לכל מטרה
לצמד המילים "הסכם ממון" יש קונוטציה שלילית, וזוגות רבים העומדים בפני חתונה אינם מבינים למה צריך עכשיו את כל הבלאגן הזה של הסכם ממון וכדומה. אלא שיש דווקא לא מעט יתרונות לצעד כזה לפני שנכנסים יחד אל החופה.

  1. אם כבר נפרדים, שיהיה קצר ונוח

המטרה המוצהרת, הרשמית והידועה ביותר של הסכם ממון היא הסדרת חלוקת הרכוש במקרה של פרידת בני הזוג. ואמנם, מובן לגמרי שרגע לפני הנישואין, אף אחד לא רוצה לחשוב על אפשרות של פרידה; ובכל זאת, אם יקרה הבלתי סביר, בוודאי לא תרצו להיגרר למלחמה קשה סביב הרכוש שלכם. דווקא בשל כך מוטב כבר לחלק את הרכוש מראש. אתם יודעים, שיהיה במגירה לכל מקרה, וביום בו תיאלצו להשתמש בו – המסמך הזה יקל עליכם מאוד.

  1. שקיפות במערכת היחסים

כל אחד מבני הזוג מביא אל מערכת היחסים רכוש, נכסים או הון מסוים. יש כאלה שרכושם נצבר בעבודה קשה, יש שקיבלו את הכל מההורים או בירושה, ויש גם כאלה שהרכוש שבבעלותם דל ומועט. חתימה על הסכם ממון מחייבת למעשה את שני בני הזוג לשים את הקלפים על השולחן ולהצהיר זה כלפי זה מה הרכוש שיש בבעלותם, כיצד הרכוש של כל אחד הופך לרכוש משותף וכאמור כיצד הרכוש שיצברו יחד יחולק במקרה של פרידה.

  1. הקלה לסובבים אתכם, לרבות ילדים (אם יש)

מעטים הם בני הזוג שמצליחים לסיים מערכת יחסים מחייבת ברוח טובה. פרידות, אם כבר הן מתרחשות, בדרך כלל מלוות במתח, לחץ ודיכאון, ובמקרים מסוימים כל מצבי הרוח הללו מתפרצים על האנשים הקרובים ביותר: משפחה, חברים, ולפעמים אפילו הילדים. חבל שזה יגיע לכדי מצב כזה. הסכם ממון מסדר את הכל בין שני בני הזוג, מבלי לערב את הסובבים, כך שרק אתם תישאו בתוצאות פירוק מערכת היחסים שלכם.

  1. הגדרת אחריות הדדית

לא רק ברכוש הקיים עוסק ההסכם, אלא גם ברכוש עתידי, בהכנסות ולמעשה בכל העתיד הכלכלי של בני הזוג. בעזרתו של עורך דין הסכם ממון ניתן לקבוע את היעדים הכלכליים של הזוג, להגדיר תחומי אחריות ולסלול את הדרך לבניית משק בית משותף לרבות משמעויותיו הכלכליות הרבות.

  1. שוויון זכויות בין נשואים לבין ידועים בציבור

זוגות נשואים יכולים ליהנות משורה של זכויות המגיעות להם אך ורק מתוקף היותם נשואים כדת וכדין. חוק יחסי ממון, למשל, החל על זוגות נשואים, קובע כי אם יחליטו בני הזוג לסיים את מערכת היחסים ביניהם, אזי רכושם המשותף יחולק ביניהם שווה בשווה.

אלא שיש בישראל זוגות רבים שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא, ולכן בוחרים באפשרות של חיים משותפים כידועים בציבור. זוגות כאלה אינם נהנים מזכויות זהות לאלה של נשואים, אולם חתימה על הסכם ממון ידועים בציבור שנערך בסיוע עורך דין הסכם ממון בתל אביב או בכל מקום אחר מהווה מעין חלופה לחוק יחסי ממון.

בדיקת זכאות להלוואה
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדםסכום הלוואה מבוקש:

לבדיקת זכאות להלוואה מיידית חייגו
סגור טופס